hu
language
hu en it
Instagram
-
-
-
-
Szállítási díj
  felett ingyenes!

ABONETT FACEBOOK ÜZENŐFALI NYEREMÉNYJÁTÉK részvételi szabályai (Játékszabályzat)

Az Abonett Élelmiszergyártó és Kereskedelmi Kft. (székhely: 2740 Abony, Füzesér dűlő 16. továbbiakban: „Szervező”) „Születésnapi nyereményjáték-sorozat” címmel nyereményjátékot (a továbbiakban „Játék” vagy „Nyereményjáték”) szervez.

Felhívjuk a Résztvevők figyelmét, hogy a Játék nem áll kapcsolatban a Facebookkal, azt a Facebook semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja vagy szervezi, így a Facebookot a Nyereményjátékból eredően, vagy azzal kapcsolatban felelősség semmilyen tekintetben nem terheli, panaszkezelésre nem köteles és nem is jogosult. A Nyereményjáték tartalmáért kizárólag a Szervező felelős. A Nyereményjátékban való részvétel kizárólag a jelen szabályzatban foglalt feltételekkel lehetséges. A Nyereményjátékban való részvétellel a Résztvevő kifejezetten elfogadja a jelen részvételi feltételeket.

A Nyereményjáték-sorozat időtartama

I. játékrész:

2021.10.20. 08:00 – 2021.11.01. 23:59

II. játékrész:

2021.11.03. 08:00 – 2021.11.15. 23:59

III. játékrész:

2021.11.17. 08:00 – 2021.11.29. 23:59

IV. játékrész:

2021.12.01. 08:00 – 2021.12.20. 23:59

 

A Játék menete

A Játék a Facebookon zajlik. Az Abonett Facebook oldalán (https://www.facebook.com/abonettharmonia) 2021.10.20-án, 2021.11.3-án, 2021.11.17-én vagy 2021.12.1-jén 08:00-kor megjelent bejegyzésekhez a Résztvevőknek hozzászólásként kell elküldeniük a választ a játékra felhívó posztokban feltett kérdésekre.

Az egyes játékrészek lezárulta után a válaszolók közül a Szervező sorsolás útján választja ki a nyerteseket. A sorsolások időpontjai, nyertesek száma és nyereményei a következők:

2021.11.02. 16:00-kor kisorsolásra kerül, 6 db nyertes között elosztva:

·       5 db Abonett ajándékcsomag

·       1 db Fujifilm Instax Mini 11 instant kamera szett, Ice White színben + Film 1x10 db + táska

2021.11.16. 16:00-kor kisorsolásra kerül, 11 db nyertes között elosztva:

·       10 db Abonett ajándékcsomag

·       1 db Fujifilm Instax Mini 11 instant kamera szett, Ice White színben + Film 1x10 db + táska

2021.11.30. 16:00-kor kisorsolásra kerül, 11 db nyertes között elosztva:

·       10 db Abonett ajándékcsomag

·       1 db Fujifilm Instax Mini 11 instant kamera szett, Ice White színben + Film 1x10 db + táska

2021.12.21. 16:00-kor kisorsolásra kerül, 11 db nyertes között elosztva:

·       10 db Abonett ajándékcsomag

·       1 db Fujifilm Instax Mini 11 instant kamera szett, Ice White színben + Film 1x10 db + táska

1 db Abonett ajándékcsomag tartalma:

·       1 db receptfüzet

·       3 db Klasszikus extrudált kenyér (natúr, pizzás, búzacsírával)

·       5 db Gluténmentes extrudált kenyér (kukoricás, quinoával, kölessel, lenmaggal, zöldségekkel)

·       1 db VeganPro lencsés, zöldborsós extrudált kenyér

·       3 db BIO extrudált kenyér (máriatövissel, hajdinával, tönkölybúzával)

·       2 db sajtos-snidlinges szendvics

·       2 db tökmagkrémes szendvics

·       2 db epres szendvics

·       2 db törökmogyorós szendvics


Miután minden játékrész lezárult, a Szervező 2021.12.21-én 17:00-kor sorsolás útján választja ki a 4 játékrészből legalább 1-ben részt vevők közül azt az 1 db nyertest, akit főnyereménnyel jutalmaz. A főnyeremény:

·       1 db VÁROSI KERÉKPÁR ELOPS 900, ALUMÍNIUM VÁZAS, FEKETE (vagy ehhez hasonló, ezzel megegyező vagy magasabb értékben) – a nyertes igénye szerint férfi vagy női vázas.


A Szervező fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés után a sorsolás időpontját későbbi időpontban tartsa meg. A Nyerteseket a sorsolástól számított 24 órán belül, minden esetben a hozzászólást beküldő Facebook profilon keresztül, Facebook privát üzenetben a Szervező értesíti.

Sorsolás és értesítés

A Szervező a Játék eredményét a sorsolást követően legkésőbb 24 órán belül, a Rajongói oldalon, a játékra felhívó poszt alatt hozzászólásban, fődíj esetén pedig egy külön üzenőfali bejegyzésben közzéteszi („Értesítés”). A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Pályázatot beküldő Játékos neve jelenik meg a Facebook profiljára való hivatkozással, amelyhez valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul. A Szervező a Nyerteseket Facebook privát üzenetben is értesíti, nyertes Játékos pedig köteles az Értesítést haladéktalanul, legkésőbb öt naptári napon belül visszaigazolni a Rajongói oldalnak küldött Facebook privát válaszüzenetben. Amennyiben a nyertes Játékos az Értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem reagál, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult, és a Szervező jogosult a sorsoláson kisorsolt Pótnyertest értesíteni, akire ugyanazok a feltételek vonatkoznak, mint az eredeti Nyertesre. A sorsolástól számított 30 naptári napon belül a Szervező gondoskodik arról, hogy a Nyertesek megkapják a nyereményüket, Pótnyertes esetén pedig a szükséges adatok megadásától számított 40 naptári nap áll rendelkezésére a Szervezőnek a nyeremény eljuttatására a Pótnyerteshez.

Részvételi jogosultság

Részvételre jogosult valamennyi, Magyarországon lakcímmel rendelkező természetes személy, aki a részvétel időpontjában betöltötte a 18. életévét és érvényes e-mail címet adott meg. Amennyiben a Nyertes korlátozottan cselekvőképes a nyeremény átvételére a törvényes képviselőjével / gondnokával együtt – ill. a törvényes feltételek szerint a törvényes képviselő / gondnok egyedül – jogosult.

A Játékból ki vannak zárva az Abonett Élelmiszergyártó és Kereskedelmi Kft. (székhely: 2740 Abony, Füzesér dűlő 16.) dolgozói, valamint a Kaméleon Reklám Kft. (székhely: 1034 Budapest, Nagyszombat u. 14. fsz. 1.) dolgozói és ez utóbbi cég dolgozói kapcsán a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozók, valamint a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói.

A részvételi feltételek megsértése esetén a Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy az érintett személyt előzetes értesítés nélkül kizárja a Nyereményjátékból. Kizárásra kerülnek azok a személyek, akik meg nem engedett eszközt használnak (pl. hacker programot, vírust, trójai szoftvert stb.) vagy más manipuláció útján szereznek jogosulatlan előnyt. Szintén kizárható a Játékból az, aki harmadik személy nevében játszik (a harmadik személy előzetes tájékoztatása és hozzájárulása nélkül). Emellett tilos igénybe venni a Játék során nyereményjáték-egyesületeket, automatizált szolgáltatókat, és főleg professzionális nyereményjáték szolgálatokat. Képfeltöltést igénylő Játék esetén a Játékban nem vehetnek részt azok a feltöltött képek, melyekről bizonyítottan kiderül, hogy nem a feltöltő tulajdona, szerzői joga. A Résztvevők kizárás esetén a már kiutalt vagy kiszállított nyeremények visszakövetelhetőek.

Felelősség kizárása

A Játék elérhetőségét és működését számos, a Szervező befolyásán kívül álló tényező is érintheti, ezért Szervező és Partnere a honlap folyamatos, zavartalan használatát nem tudja garantálni. A Szervező és Partnere a honlap működési, és egyéb hibáival kapcsolatos mindennemű felelősségét kizárja. A Szervező nem vonható felelősségre technikai zavarokért, például elektromos vagy számítógépes hálózati kimaradásért, valamint a Játékkal kapcsolatba hozható élet, testi épség és/vagy egészség sérelméből bekövetkezett károkért.
 
A Játék idő előtti befejezése

A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a Nyereményjátékot bármikor előzetes bejelentés és indoklás nélkül megszakítsa, vagy annak véget vessen. A Szervező különösen abban az esetben él ezzel a lehetőséggel, ha technikai okból (pl. vírus a számítógépes rendszerben, beavatkozás vagy hiba a hardverben vagy szoftverben) vagy jogi okból a Játék további zavartalan folytatása nem biztosítható. Amennyiben ezt valamely Résztvevő magatartása idézte elő, a Szervező az adott személytől követelheti a keletkezett kár megtérítését.
 
A jogi út igénybevétele

A Résztvevő és a Szervező közötti esetleges jogviták elbírálására a Szervező székhelye szerint illetékes, hatáskörrel rendelkező bíróság jogosult.
 
Egyéb rendelkezések

A Szervező fenntartja továbbá a jogot arra, hogy a részvételi feltételeket bármikor előzetes bejelentés és külön értesítés nélkül megváltoztassa, amennyiben ez jogi vagy objektív okokból szükséges. A Játékszabályzat mindenkor érvényes változata a Játékra felhívó posztban feltüntetett linken érhető el.

A Szervező viseli a nyeremény átadásával és átvételével kapcsolatos valamennyi közterhet, ideértve a jogszabály alapján egyébként közvetlenül a Nyertes által bevallandó és fizetendő közterhet is.
Amennyiben a jelen rendelkezések egyes részei érvénytelenek, vagy érvénytelenné válnak, ez a körülmény a többi rendelkezés érvényességét nem érinti. Ezek helyébe egy jogilag megfelelő szabályozás lép, amely az érvénytelen rendelkezések céljának leginkább megfelel.
 
Adatkezelési szabályok

A Résztvevő személyes adataival kapcsolatos adatszolgáltatása mindenkor önkéntes hozzájáruláson alapszik. A megadott adatokat – érvényes e-mail cím és név – a Szervező kizárólag a Játék lebonyolítása céljából kezeli, tárolja. A Résztvevő téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. A Játék Nyertesei tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, a jelen Szabályzatban megjelölt sorsolási időpontot követően, a Szervező által kezdeményezett kapcsolatfelvétel során, a Szervező további személyes adatot is elkérhet (pl. név, településnév vagy pontos lakcím) amelyeket a Szervező a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján a Nyeremény átadásától számított 8 évig a nyilvántartásában rögzít, kezel. A Nyertesek egyebekben hozzájárulnak ahhoz, hogy a sorsolást követően teljes nevük és a megadott település neve a Szervező hivatalos Facebook oldalán közzétételre kerüljön a Nyereményjáték lezárulásától számított 30 napig. Ezen hozzájárulás nem feltétele a Nyeremény átadásának.

A Személyes adatok kezelője: Abonett Élelmiszergyártó és Kereskedelmi Kft.

A Szervező a Promóciós Játék lebonyolítása céljából adatfeldolgozót vesz igénybe:

Kaméleon Reklám Kft. (székhely: 1034 Budapest, Nagyszombat u. 14. fsz. 1.)

Cégjegyzékszám: 01-09-162586

Adatkezelés helye: a Szervező és az Adatfeldolgozó székhelye

Érintett személyek jogai:

Kérésére a tárolt személyes adatairól bármikor tájékoztatást kérhet.

Szervező Adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége: Fehér Ágnes

Cím: 2740 Abony, Füzesér dűlő 16.

Tel.: +36 53 560 020

E-mail: kereskedelem@abonett.hu

A Résztvevő a törvényi feltételek fennállása esetén ezenfelül jogosult személyes adatai helyesbítését, törlését és az adatkezelés korlátozását is kérni. Abban az esetben, ha a Játék lezárulta vagy a sorsolások előtt kéri adatai törlését, úgy azzal a Játékban, sorsolásban való részvételét – és így esélyét a nyereményre – is megszűnteti.

Tekintettel, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul, a már megvalósult adatkezelés jogszerűségének megkérdőjelezése nélkül a jövőre nézve a hozzájárulást bármikor visszavonhatja.

Ezenfelül jogosult panaszt tenni az adatvédelmi hatóságnál (NAIH: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) illetve az illetékes bíróságnál érvényesítheti jogait.

1034 Budapest, Nagyszombat u. 14. fsz. 1.

Budapest, 2021.10.19.

Hírlevél